Om HEMA

HEMA är en förkortning för Historical European Martial Arts och är kortfattat ett samlingsnamn för olika former av kampkonst som funnits i Europa.

Huvudfokus för HEMA är vanligtvis kampkonster som har någon form av dokumentation eller manualer bevarade. I de flesta klubbar är långsvärdsfäktning den vanligaste formen, då tekniker för långsvärdet användes som grundpelare för mycket annan stridskonst i många av de gamla manualerna. Andra stilar som utövas av många klubbar i Sverige är t.ex.  Rapir (långt enhandssvärd), Svärd och bucklare (liten sköld), Rapir och dolk, Ringen (medeltida brottning) och Sabel.

Då vår grupp i Gävle ännu är i uppstartsfasen så fokuserar vi för närvarande på långsvärd, men vi dedikerar gärna lektioner till andra vapen och stilar om önskan finns.

 

 

För att få lite grundidé om vad HEMA långsvärd handlar om:

Kommentera