Om HEMA

HEMA är en förkortning för Historical European Martial Arts och är kortfattat ett samlingsnamn för olika former av kampkonst som funnits i Europa.

Huvudfokus för HEMA är vanligtvis kampkonster med ursprung i Europa som har någon form av dokumentation eller manualer bevarade. Metodiken vi tillämpar är att läsa och tolka de källor som finns, och sedan försöka få dessa tekniker att fungera i fullkontaktsfäktning med stålsvärd.

I Gävle HEMA lär vi primärt ut tyskt långsvärd ur Liechtenauertraditionen, men tränar även Sidesword, Svärd och Bucklare, Värja samt stav.

För lite mer information om hela spännvidden inom HEMA-rörelsen kan man titta på dokumentären Back to the Source på youtube:

 

Lämna ett svar